Al meer dan 24.000 Nederlanders fitter, gezonder en gelukkiger gemaakt

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze website van Personal Fitness Nederland, waaronder de homepage en onderliggende pagina’s – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

Personal Fitness Nederland en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakende gebruik van de website.

Behaalde resultaten
Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren.
Het concept is dusdanig ontwikkeld dat iedereen zijn doelstellingen kan halen indien het programma goed gevolgd wordt.
Indien de coach merkt dat de klant er alles aan doet en toch nog niet alle doelstellingen zijn behaald, dan gaan we na de afgesproken periode kosteloos met de klant door tot de doelstellingen zijn behaald.

Toepasselijk recht
Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Personal Fitness Nederland, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Personal Fitness Nederland voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door deze algemene voorwaarden van Personal Fitness Nederland. Personal Fitness Nederland heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Personal Fitness Nederland v.o.f. en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personal Fitness Nederland.

Gebruik van NAW Gegevens
Personal Fitness Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te woord te staan rondom uw vragen over fitheid, gezondheid en onze diensten.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Personal Fitness Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Personal Fitness Nederland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten zo goed mogelijk te woord te staan. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling bij Personal Fitness Nederland. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u dat ons per mail laten weten.

Personal Fitness Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw programma. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Personal Fitness Nederland. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Indien u nog vragen hebt over het Privacybeleid van Personal Fitness Nederland kunt u altijd even contact met ons opnemen tijdens openingstijden via 06-1158 36 75 of u kunt mailen naar info@personalfitnessnederland.nl.

Contactgegevens
Personal Fitness Nederland B.V.
Flight Forum 3513
5657DW Eindhoven
communicatie@personalfitnessnederland.nl